CONTERA LIFE

NAŠE FILOZOFIE

Při své činnosti klade společnost Contera důraz na udržitelnost a inovace. Naše průmyslové parky budujeme tak, aby v nich život vydržel po generace. Architekti navrhují haly na míru požadavkům klientů, přívětivé pro zaměstnance a hezké na oko pro kolemjdoucí. Krajináři dotváří exteriéry parků s nadstandardním množstvím zeleně, abychom vytvořili příjemné prostředí pro naše klienty, jejich zaměstnance i návštěvníky parků. To vše odráží zelený kruh v našem logu. Přerušení kruhu na dvou místech pak značí otevřenost, pohyb a dynamiku života, vztahů a komunikace.

01

Podporujeme život regionů

Contera pomáhá rozvoji regionů, ve kterých působí. Vytváříme pracovní příležitosti a místní obyvatelé včetně mladých absolventů tak nemusí za prací daleko dojíždět nebo se stěhovat pryč. Společně tak redukujeme vylidňování, které je pro některé z krajů typické, a životní úroveň v regionu roste. Vedle ekonomického rozvoje nás zajímají i sociální aspekty, proto podporujeme kulturní a komunitní život v místech, kde působíme.

02

Vracíme život do opuštěných míst

Contera se specializuje na rekultivaci chátrajících průmyslových areálů, tzv. brownfieldů, kde už pravidelná činnost utichla. Do takových míst kromě moderních budov přinášíme skutečný život, nejen ten pracovní. Záleží nám na souladu Contera Parků s okolním prostředím. Rozvíjíme ekologické formy dopravy. Chceme, aby naše areály byly co nejzelenější a zelené plochy i vzrostlé stromy se staly základem přirozeného ekosystému. Těší nás, že areály ožívají díky nově příchozím zaměstnancům.

03

Kvalitní spolupráce na celý život

Život Contera Parkům vdechují naši klienti, spolupráce s nimi je pro nás klíčová. Naším cílem není co největší jednorázový finanční zisk. Největším ziskem je pro nás fungující partnerství, které budujeme dlouhodobě. Do vztahů s klienty investujeme, aby nám vydržely ideálně navěky.

04

Jsme živé bytosti, ne pouhá čísla

Úspěch v businessu se obecně měří čísly a vše se přepočítává na peníze. Za úspěšnou firmou ale vždy stojí lidé a jejich osobní příběhy. Vztahů a spolupráce s lidmi si v Conteře vážíme, protože pro nás mají hodnotu, kterou nelze změřit, ani vyčíslit.

05

Zaměstnavatel na celý život

Budování vztahů a vzájemné důvěry není otázkou dnů, nebo měsíců, je to běh na dlouhou trať. Pro Conteru je důležité, aby se u nás zaměstnanci cítili jako doma. Aby u nás vládla přátelská až rodinná atmosféra, aby práce v Conteře byla prací snů na celý život.

06

Budujeme parky pro příjemný život

Zapomeňte na šedé plochy komunikací a hal. Contera navrhuje své parky tak, aby byly hezké na první pohled. V Contera Parcích jdeme daleko nad rámec norem, podstatná jsou pro nás přání klientů a potřeby jejich zaměstnanců. Chceme, aby jim u nás bylo příjemně a měli klid a pohodu při své práci.

KONTAKT

  • LinkedIn Contera
  • Instagram Contera

2019 © CONTERA Management s.r.o.             Design by Vkontextu

CONTERA_CMYK_pozitiv.png